Serviciul voluntar de situatii de urgenta

.

 

.

 

.

 

.

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI VOLUNTAR DE SITUAȚII DE URGENȚĂ:

  • desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
  • verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta;
  • asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta
.

 

Theme by Camarsj and Kemer Romania