Közoktatás

1848-ban a feudális rendszer korlátai ledőltek, a polgárosodás előtt megnyílt az út. A polgárosodás egyik legkézenfekvőbb eredménye a polgári műveltség terjedése. A 19. század második felében kiépült a magyarországi népiskolai oktatás egységes rendszere. Népiskolák szerveződnek egyházi és községi jelleggel. Új iskolák épülnek: 1897-ben Kémeren is 5 tantermű állami népiskola épül. Az egyházi iskolák továbbra is fennmaradtak, de a század vége felé (1897) Kémeren is beolvadt az egyházi iskola az állami népiskolába. A felekezeti oktatás 1919-től kezdve indul újra. Az 1948-as tanügyi reform fordulópontot jelentett a román oktatás-ügyben. A felekezeti és állami iskolák összevonása révén új iskolatípus, a 7 osztályos általános iskola jön létre. Egyelőre csak magyar tagozat indul elég népes osztályokkal, ekkori igazgatója Lőrincz Imre. Az 1960/61-es iskolai évben megszervezik a román tagozatot is néhány tanulóval (összevont I-IV osztállyal). Az 1964/65-ös iskolai évtől kezdve az addigi iskolatípus 8 osztályossá (8 osztályos általános iskola) válik. A 17 osztályt 524 tanuló látogatja. Ebben az időszakban nevezik ki Lőrincz Imre helyébe Györffi Ferenc zenetanárt igazgatónak (1964-1971). A 10 osztályos iskola beindításával (1969/1970), az iskola már 24 osztályt foglal magába, a tanulók száma megközelítette a 600-at. Az iskola élére új igazgatót neveznek ki, Faluvégi Zoltán személyében (1971-1980). A 80-as években – a lakosság elvándorlása folytán a születések visszaesésével – a tanulólétszám lassú, de fokozatos csökkenése áll be, már csak 336 tanuló van beírva az iskolába. Az iskola új igazgatót kap, János Irén személyében, aki az igazgatói funkciót 1988-ig tölti be. Még rohamosabb csökkenés áll be a 89-es rendszerváltás után, amikor már újra VIII osztályos iskolává alakult át a kémeri X osztályos iskola. Az 1991/1992-es iskolai évben a két tagozaton összesen 161 tanuló szerepel, míg az 1995/1996-os iskolai évben már csak 146 tanuló látogatja az iskolát. Az iskola igazgatója 1988-1997 között Lőrincz Margit, 1997-2006 között pedig Ropogh Béla.

 

Jelenleg, 2006-tól Szabó Mónika az igazgató. A tanulók létszáma 1997-től újra növekedésnek indult. Kémer VIII osztályos általános iskolájában az oktatás anyanyelven folyik. A tanulók száma a 2010-2011-es tanévben 272 fő: I-IV osztályos 93, V-VIII osztályos 108, óvodás 71.
Rajtuk kívül közel 50 kémeri fiatal folytatja tanulmányait a középiskolákban, a főiskolai-egyetemi hallgatók száma 15. A tanügy 25 embert foglalkoztat: 6 tanítónő, 4 óvónő, 11 tanár és 4 takarítószemélyzet.
A kémeri iskolából kikerülve sok fiatal tanult tovább, szerzett diplomát egyetemeken, főiskolákon: közel 50 pedagógus (tanító/tanár), 8 lelkész, 9 orvos/állatorvos, 13 orvosi asszisztens, 21 mérnök/almérnök, 4 közgazdász, 2 színész/bábszínész, több mint 10 személy szerzett diplomát más szakokon mint : management, közigazgatás, szociális gondozó, stb.

 

A községben a következő oktatási intézményekben folyik a gyermekek nevelése: 1 óvoda, 1 I-IV osztályos iskola, 1 V-VIII osztályos iskola, 4 iskolai laboratórium, 1 iskola műhely.

Theme by Camarsj and Kemer Romania