Dispoziții

REGISTRUL dispozitiilor CAMĂR

Dispozițiile Primarului Comunei Camăr cu caracter normativ
Data AdăugăriiTitlul DispozițieiAnulDescărcare
05.01.2021Dispoziția nr. 001 Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Camăr a deficitului secțiunii de dezvoltare și a secțiunii de funcționare pe anul 20202021
07.01.2021Dispoziția nr. 002 Încetarea contractului de munc? încheiat pe durat? nedeterminat? a d-nei Szabo Gabriella Piroska2021
07.01.2021Dispoziția nr. 003 Numirea unui curator special pentru d-na Balla Andrea-Angela, domiciliat? în comuna Cam?r, nr. 709, jude?ul S?laj2021
15.01.2021Dispoziția nr. 004 Stabilirea beneficiarilor dreptului la stimulent educa?ional sub forma tichetelor sociale2021
15.01.2021Dispoziția nr. 005 Suspendarea stimulentului educa?ional sub form? de tichete soiale pentru gr?dini??, pentru anul ?colar 2020-20212021
19.01.2021Dispoziția nr. 006 Suspendarea contractului individual de munc? a d-nei Szabo Maria-Erzsebet, asistent personal2021
20.01.2021Dispoziția nr. 007 Asumarea listei cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educa?ional2021
21.01.2021Dispoziția nr. 008 Convocarea Consiliului local al comunei Cam?r în ?edin?? ordinar? în data de 28.01.2021, ora 8.002021
27.01.2021Dispoziția nr. 009 Repunerea în plat? a ajutorului social familiei Horvat-Kocze Iosif din localitatea Cam?r nr. 8932021
27.01.2021Dispoziția nr. 010 Repunerea în plat? a ajutorului social familiei Kovacs Atila din localitatea Cam?r nr. 9002021
27.01.2021Dispoziția nr. 011 Repunerea în plat? a ajutorului social familiei Varadi Sandor din localitatea Cam?r nr. 1792021
27.01.2021Dispoziția nr. 012 Repunerea în plat? a ajutorului social familiei Paniti Stefan din localitatea Cam?r nr.4062021
27.01.2021Dispoziția nr. 013 Repunerea în plat? a ajutorului social familiei Kovacs Adalbert din localitatea Cam?r nr. 1792021
27.01.2021Dispoziția nr. 014 Repunerea în plat? a ajutorului social familiei Kovacs Attila din localitatea Cam?r nr. 1792021
27.01.2021Dispoziția nr. 015 Încetarea pl??ii ajutorului social familiei KanalasVarvara din localitatea Cam?r nr. 6852021
27.01.2021Dispoziția nr. 016 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru înc?lzirea locuin?ei cu lemne c?rbuni, combustibili petrolieri pe perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 pentru familiile ?i persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condi?iile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2021
27.01.2021Dispoziția nr. 017 Modificarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei d-nei Lorincz Maria din localitatea Cam?r nr. 632021
27.01.2021Dispoziția nr. 018 Rectificarea actului de C?s?torie nr. 38 din 11 decembrie 1954 al comunei Cam?r2021
29.01.2021Dispoziția nr. 019 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baz? a d-nei Balint Szilvia, asistent personal2021
29.01.2021Dispoziția nr. 020 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baz? a d-nului Budai Emeric-Martin, asistent personal2021
29.01.2021Dispoziția nr. 021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baz? a d-nei Modora Piroska, asistent personal2021
29.01.2021Dispoziția nr. 022 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-na Balla Andrea-Angela, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 023 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-na Bede Irma, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 024 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-ul Fazakas Ioan, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 025 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-ul Gal Francisc, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 026 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-na Gal Irma, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 027 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-ul Koncz Ferenc, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 028 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-ul Nagy Albert, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 029 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-na Olah Irma, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 030 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-ul Szabo Andrei, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 031 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-ul Szabo Gyula, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 032 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-ul Szabo Sandor, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 033 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-ul Szabo Zoltan, persoana cu handicap grav2021
29.01.2021Dispoziția nr. 034 Stabilirea cuantumului indemniza?iei lunare cuvenite în locul asistentului personal pentru d-ul Szocs Attila, persoana cu handicap grav2021
01.02.2021Dispoziția nr. 035 Asumarea listei cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde2021
02.02.2021Dispoziția nr. 036 Constituirea comisiei de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Cam?r, jude?ul S?laj2021
10.02.2021Dispoziția nr. 037 Convocarea Consiliului local al comunei Cam?r, în ?edin?? ordinar? în data de 16.02.2021, ora 08.00.2021
16.02.2021Dispoziția nr. 038 Suspendarea stimulentului educa?ional sub form? de tichete sociale pentru gr?dini??, pentru anul ?colar 2020-20212021
16.02.2021Dispoziția nr. 039 Stabilirea beneficiarilor dreptului la stimulentul educa?ional sub forma tichetelor sociale2021
22.02.2021Dispoziția nr. 040 Reactualizarea unit??ii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor ?i zoozonelor2021
25.02.2021Dispoziția nr. 041 Privind modificarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei d-nei Ponta Judith-Erzsebet din localitatea Cam?r nr. 8842021
25.02.2021Dispoziția nr. 042 Privind modificarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei d-nei Kanalas Csaba din localitatea Cam?r nr. 6632021
25.02.2021Dispoziția nr. 043 Privind modificarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei d-ului Horvat-Kocze Ioan din localitatea Cam?r nr. 8892021
25.02.2021Dispoziția nr. 044 Privind modificarea dreptului la aloca?ia pentru sus?inerea familiei d-nei Cristea Iren din localitatea Cam?r nr. 6672021
25.02.2021Dispoziția nr. 045 Privind stabilirea dreptului de ajutor social familiei (persoanei singure) Budai Sefora-Rahela din localitatea Cam?r nr. 572021
25.02.2021Dispoziția nr. 046 Privind suspendarea pl??ii ajutorului social familiei (persoanei singure) Kovacs Adalbert din localitatea Cam?r nr. 8082021
26.02.2021Dispoziția nr. 047 Privind asumarea listei cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde2021
26.02.2021Dispoziția nr. 048 Privind încetarea indemniza?iei lunare cuvenite d-nei Bede Irma-persoana cu handicap grav2021
26.02.2021Dispoziția nr. 049 Privind încetarea indemniza?iei lunare cuvenite d-lui Szabo Sandor-persoana cu handicap grav2021
26.02.2021Dispoziția nr. 050 Privind încetarea indemniza?iei lunare cuvenite d-lui Koncz Ferencz-persoana cu handicap grav2021
26.02.2021Dispoziția nr. 051 Privind încetarea indemniza?iei lunare cuvenite d-lui Szabo Andrei-persoana cu handicap grav2021
26.02.2021Dispoziția nr. 052 Privind încetarea indemniza?iei lunare cuvenite d-lui Szabo Gyula-persoana cu handicap grav2021
26.02.2021Dispoziția nr. 053 Privind încetarea indemniza?iei lunare cuvenite d-lui Szabo Zoltan-persoana cu handicap grav2021
26.02.2021Dispoziția nr. 054 Privind încetarea indemniza?iei lunare cuvenite d-lui Szocs Attila-persoana cu handicap grav2021
26.02.2021Dispoziția nr. 055 Privind angajarea d-lui Bede Bela, ca asistent personal, pe durat? nedeterminat?2021
26.02.2021Dispoziția nr. 056 Privind angajarea d-nei Olah Irma, ca asistent personal, pe durat? nedeterminat?2021
26.02.2021Dispoziția nr. 057 Privind angajarea d-nei Pap Monika, ca asistent personal, pe durat? nedeterminat?2021
26.02.2021Dispoziția nr. 058 Privind angajarea d-nei Kiss Eniko, ca asistent personal, pe durat? nedeterminat?2021
26.02.2021Dispoziția nr. 059 Privind angajarea d-nei Gyorgy Magda, ca asistent personal, pe durat? nedeterminat?2021
26.02.2021Dispoziția nr. 060 Privind angajarea d-nei Meleg Jutka, ca asistent personal, pe durat? nedeterminat?2021
26.02.2021Dispoziția nr. 061 Privind angajarea d-nei Szocs Marta, ca asistent personal, pe durat? determinat?2021
03.03.2021Dispoziția nr. 062 Privind acordarea unui ajutor de urgen?? d-nei Zima Eva2021
16.03.2021Dispoziția nr. 063 Privind suspendarea stimulentului educa?ional sub form? de tichete sociale pentru gr?dini??, pentru anul ?colar 2020-20212021
16.03.2021Dispoziția nr. 064 Privind stabilirea dreptului la stimulentul educa?ional sub forma ticchetelor sociale2021
18.03.2021Dispoziția nr. 065 Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Camar în ședință ordinară în data de 24.03.2021, ora 8.002021
30.03.2021Dispoziția nr. 066 Incetarea platii ajutorului social familiei (persoanei singure) Kiraly Sandor din localitatea Camar nr 8492021
30.03.2021Dispoziția nr. 067 Incetarea platii ajutorului social familiei (persoanei singure) Gore Sandor Jozsef din localitatea Camar nr. 8402021
30.03.2021Dispoziția nr. 068 Incetarea platii ajutorului social familiei (persoanei singure) Gorog Vasile din localitatea Camar nr. 8012021
30.03.2021Dispoziția nr. 069 Incetarea platii ajutorului social familiei (persoanei singure) Kovacs Ionel din localitatea Camar nr. 8012021
30.03.2021Dispoziția nr. 070 Incetarea platii ajutorului social familiei (persoanei singure) Moda Angelina din localitatea Camar nr. 5682021
30.03.2021Dispoziția nr. 071 Incetarea platii ajutorului social familiei (persoanei singure) Ponta Judith Erzsebet din localitatea Camar nr. 6132021
30.03.2021Dispoziția nr. 072 Repunerea ]in plata a ajutorului social familiei (persoanei singure) Kovacs Adalbert din localitatea Camar nr. 8082021
30.03.2021Dispoziția nr. 073 Modificarea dreptului platii ajutorului social familiei (persoanei singure) Ponta Alexandru din localitatea Camar nr. 2332021
30.03.2021Dispoziția nr. 074 Modificarea dreptului platii ajutorului social familiei (persoanei singure) Kovacs Paris Zoltan din localitatea Camar nr. 8812021
30.03.2021Dispoziția nr. 075 Modificarea dreptului platii ajutorului social familiei (persoanei singure) Lakatos Rada din localitatea Camar nr. 8802021
30.03.2021Dispoziția nr. 076 Modificarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei (persoanei singure) Kovacs Paris Zoltan din localitatea Camar nr. 8802021
30.03.2021Dispoziția nr. 077 Modificarea dreptului platii alocatiei pentru sustinerea familiei (persoanei singure) Kovacs Eva din localitatea Camar nr. 8812021
01.04.2021Dispoziția nr. 078 Asumarea listei cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde2021
14.04.2021Dispoziția nr. 079 Constituirea comisiei pentru probleme de aparare2021
16.04.2021Dispoziția nr. 080 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara2021
16.04.2021Dispoziția nr. 081 Stabilirea beneficiarilor dreptului la stimulentul educational sub forma tichetelor sociale2021
16.04.2021Dispoziția nr. 082 Suspendarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita pentru anul scolar 2020-20212021
23.04.2021Dispoziția nr. 083 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Varga Erzsebet – Csilla din localitatea Camar nr. 1932021
23.04.2021Dispoziția nr. 084 Modificarea dreptului la alocația pentru sustinerea familiei d-nei Seci Iolanda din localitatea Camar nr 7422021
23.04.2021Dispoziția nr. 085 Modificarea dreptului plătii ajutorului social familiei d-nei Vireag Iolanda din localitatea Camar nr 7402021
23.04.2021Dispoziția nr. 086 Modificarea dreptului platii ajutorului social familiei d-nei Seci Iolanda din localitatea Camar nr 7422021
23.04.2021Dispoziția nr. 087 Suspendarea plății ajutorului social familiei (persoanei singure) Paniti Stefan din localitatea Camar nr. 4062021
23.04.2021Dispoziția nr. 088 Suspendarea plății ajutorului social familiei (persoanei singure) Ponta Traian din localitatea Camar nr. 1652021
23.04.2021Dispoziția nr. 089 Suspendarea plății ajutorului social familiei (persoanei singure) Varadi Sandor din localitatea Camar nr. 1792021
23.04.2021Dispoziția nr. 090 Suspendarea plății ajutorului social familiei (persoanei singure) Moda Lili-Iolanda din localitatea Camar nr. 6072021
23.04.2021Dispoziția nr. 091 Angajarea d-nei Olah Edith, ca asistent personal, pe durată determinată2021
05.05.2021Dispoziția nr. 092 Asumarea listei cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde2021
14.05.2021Dispoziția nr. 093 Delegarea atribuțiilor de ofițerde stare civilă, secretarului general din aparatul de specialitate al primarului comunei Camăr, județul Sălaj2021
17.05.2021Dispoziția nr. 094 Stabilirea dreptului de semnătură (specimen de semnătură) la Trezoreria Șimleu Silvaniei2021
17.05.2021Dispoziția nr. 095 Stabilirea beneficiarilor dreptului la stimulentul educațional sub forma tichetelor sociale.2021
17.05.2021Dispoziția nr. 096 Suspendarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru anul școlar 2020-20212021
21.05.2021Dispoziția nr. 097 Convocarea Consiliului Local al comunei Camăr în ședință ordinară în data de 27.05.2021 ora 82021
25.05.2021Dispoziția nr. 098 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Debrenti Emilia 2021
25.05.2021Dispoziția nr. 099 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Biro Ramona Viorica2021
27.05.2021Dispoziția nr. 100 Suspedarea plății ajutorului social familiei Kovacs Attila2021
27.05.2021Dispoziția nr. 101 Suspedarea plății ajutorului social familiei Kovacs Atila2021
27.05.2021Dispoziția nr. 102 Suspedarea plății ajutorului social familiei Kanalas Csaba2021
27.05.2021Dispoziția nr. 103 Suspedarea plății ajutorului social persoanei singure Gal Imre2021
27.05.2021Dispoziția nr. 104 Suspedarea plății ajutorului social familiei Budai Attila2021
27.05.2021Dispoziția nr. 105 Repunerea în plată a ajutorului social persoanei singure Paniti Stefan2021
06.01.2020Dispoziția nr. 0012020
25.02.2020Dispoziția nr. 0592020
28.02.2020Dispoziția nr. 0602020
02.03.2020Dispoziția nr. 0612020
02.03.2020Dispoziția nr. 0622020
02.03.2020Dispoziția nr. 0632020
06.03.2020Dispoziția nr. 0642020
09.03.2020Dispoziția nr. 0652020
16.03.2020Dispoziția nr. 0662020
16.03.2020Dispoziția nr. 0672020
16.03.2020Dispoziția nr. 0682020
16.03.2020Dispoziția nr. 0692020
09.04.2020Dispoziția nr. 0742020
02.06.2020Dispoziția nr. 0782020
02.06.2020Dispoziția nr. 0792020
02.06.2020Dispoziția nr. 0802020
02.06.2020Dispoziția nr. 0812020
02.06.2020Dispoziția nr. 0822020
02.06.2020Dispoziția nr. 0832020
02.06.2020Dispoziția nr. 0842020
02.06.2020Dispoziția nr. 0852020
02.06.2020Dispoziția nr. 0862020
02.06.2020Dispoziția nr. 0872020
02.06.2020Dispoziția nr. 0882020
02.06.2020Dispoziția nr. 0892020
03.06.2020Dispoziția nr. 0902020
04.06.2020Dispoziția nr. 0912020
04.06.2020Dispoziția nr. 0922020
04.06.2020Dispoziția nr. 0932020
04.06.2020Dispoziția nr. 0942020
04.06.2020Dispoziția nr. 0952020
04.06.2020Dispoziția nr. 0962020
04.06.2020Dispoziția nr. 0972020
04.06.2020Dispoziția nr. 0982020
09.06.2020Dispoziția nr. 0992020
09.06.2020Dispoziția nr. 1002020
12.06.2020Dispoziția nr. 1012020
12.06.2020Dispoziția nr. 1022020
12.06.2020Dispoziția nr. 1032020
23.06.2020Dispoziția nr. 1042020
25.06.2020Dispoziția nr. 1052020
01.07.2020Dispoziția nr. 1062020
02.07.2020Dispoziția nr. 1072020
02.07.2020Dispoziția nr. 1082020
02.07.2020Dispoziția nr. 1092020
02.07.2020Dispoziția nr. 1102020
02.07.2020Dispoziția nr. 1112020
02.07.2020Dispoziția nr. 1122020
10.07.2020Dispoziția nr. 1132020
10.07.2020Dispoziția nr. 1142020
10.07.2020Dispoziția nr. 1152020
17.07.2020Dispoziția nr. 1162020
24.07.2020Dispoziția nr. 1172020
31.07.2020Dispoziția nr. 1182020
31.07.2020Dispoziția nr. 1192020
31.07.2020Dispoziția nr. 1202020
31.07.2020Dispoziția nr. 1212020
31.07.2020Dispoziția nr. 1222020
19.08.2020Dispoziția nr. 1262020
11.09.2020Dispoziția nr. 1332020
17.09.2020Dispoziția nr. 1342020
18.09.2020Dispoziția nr. 1352020
21.09.2020Dispoziția nr. 1362020
29.09.2020Dispoziția nr. 1372020
29.09.2020Dispoziția nr. 1382020
30.09.2020Dispoziția nr. 1392020
30.09.2020Dispoziția nr. 1402020
30.09.2020Dispoziția nr. 1412020
30.09.2020Dispoziția nr. 1422020
30.09.2020Dispoziția nr. 1432020
30.09.2020Dispoziția nr. 1442020
30.09.2020Dispoziția nr. 1452020
01.09.2020Dispoziția nr. 1462020
30.09.2020Dispoziția nr. 1472020
05.10.2020Dispoziția nr. 1482020
05.10.2020Dispoziția nr. 1492020
05.10.2020Dispoziția nr. 1502020
06.10.2020Dispoziția nr. 1512020
14.10.2020Dispoziția nr. 1522020
15.12.2020Dispoziția nr. 1992020
15.12.2020Dispoziția nr. 2002020
18.12.2020Dispoziția nr. 2012020
18.12.2020Dispoziția nr. 2022020
18.12.2020Dispoziția nr. 2032020
18.12.2020Dispoziția nr. 2042020
28.12.2020Dispoziția nr. 2052020
28.12.2020Dispoziția nr. 2062020
28.12.2020Dispoziția nr. 2072020
28.12.2020Dispoziția nr. 2082020
28.12.2020Dispoziția nr. 2092020
28.12.2020Dispoziția nr. 2102020
28.12.2020Dispoziția nr. 2112020
28.12.2020Dispoziția nr. 2122020
28.12.2020Dispoziția nr. 2132020
28.12.2020Dispoziția nr. 2142020
30.12.2020Dispoziția nr. 2152020
31.12.2020Dispoziția nr. 2162020
08.01.2019Dispoziția nr. 0012019
09.01.2019Dispoziția nr. 0022019
15.01.2019Dispoziția nr. 0032019
15.01.2019Dispoziția nr. 0042019
23.01.2019Dispoziția nr. 0052019
31.01.2019Dispoziția nr. 0062019
31.01.2019Dispoziția nr. 0072019
31.01.2019Dispoziția nr. 0082019
31.01.2019Dispoziția nr. 0092019
31.01.2019Dispoziția nr. 0102019
31.01.2019Dispoziția nr. 0112019
31.01.2019Dispoziția nr. 0122019
31.01.2019Dispoziția nr. 0132019
31.01.2019Dispoziția nr. 0142019
31.01.2019Dispoziția nr. 0152019
31.01.2019Dispoziția nr. 0162019
31.01.2019Dispoziția nr. 0172019
31.01.2019Dispoziția nr. 0182019
31.01.2019Dispoziția nr. 0192019
31.01.2019Dispoziția nr. 0202019
31.01.2019Dispoziția nr. 0212019
31.01.2019Dispoziția nr. 0222019
31.01.2019Dispoziția nr. 0232019
31.01.2019Dispoziția nr. 0242019
31.01.2019Dispoziția nr. 0252019
31.01.2019Dispoziția nr. 0262019
31.01.2019Dispoziția nr. 0272019
31.01.2019Dispoziția nr. 0282019
31.01.2019Dispoziția nr. 0292019
31.01.2019Dispoziția nr. 0302019
31.01.2019Dispoziția nr. 0312019
31.01.2019Dispoziția nr. 0322019
31.01.2019Dispoziția nr. 0332019
31.01.2019Dispoziția nr. 0342019
31.01.2019Dispoziția nr. 0352019
31.01.2019Dispoziția nr. 0362019
31.01.2019Dispoziția nr. 0372019
31.01.2019Dispoziția nr. 0382019
31.01.2019Dispoziția nr. 0392019
31.01.2019Dispoziția nr. 0402019
31.01.2019Dispoziția nr. 0412019
31.01.2019Dispoziția nr. 0422019
31.01.2019Dispoziția nr. 0432019
31.01.2019Dispoziția nr. 0442019
31.01.2019Dispoziția nr. 0452019
31.01.2019Dispoziția nr. 0462019
31.01.2019Dispoziția nr. 0472019
31.01.2019Dispoziția nr. 0482019
31.01.2019Dispoziția nr. 0492019
31.01.2019Dispoziția nr. 0502019
31.01.2019Dispoziția nr. 0512019
31.01.2019Dispoziția nr. 0522019
31.01.2019Dispoziția nr. 0532019
31.01.2019Dispoziția nr. 0542019
31.01.2019Dispoziția nr. 0552019
31.01.2019Dispoziția nr. 0562019
31.01.2019Dispoziția nr. 0572019
31.01.2019Dispoziția nr. 0582019
31.01.2019Dispoziția nr. 0592019
31.01.2019Dispoziția nr. 0602019
31.01.2019Dispoziția nr. 0612019
31.01.2019Dispoziția nr. 0622019
31.01.2019Dispoziția nr. 0632019
31.01.2019Dispoziția nr. 0642019
31.01.2019Dispoziția nr. 0652019
31.01.2019Dispoziția nr. 0662019
31.01.2019Dispoziția nr. 0672019
31.01.2019Dispoziția nr. 0682019
31.01.2019Dispoziția nr. 0692019
12.02.2019Dispoziția nr. 0702019
18.02.2019Dispoziția nr. 0712019
18.02.2019Dispoziția nr. 0722019
25.02.2019Dispoziția nr. 0732019
25.02.2019Dispoziția nr. 0742019
28.02.2019Dispoziția nr. 0752019
28.02.2019Dispoziția nr. 0762019
28.02.2019Dispoziția nr. 0772019
28.02.2019Dispoziția nr. 0782019
28.02.2019Dispoziția nr. 0792019
28.02.2019Dispoziția nr. 0802019
28.02.2019Dispoziția nr. 0812019
28.02.2019Dispoziția nr. 0822019
28.02.2019Dispoziția nr. 0832019
28.02.2019Dispoziția nr. 0842019
28.02.2019Dispoziția nr. 0852019
28.02.2019Dispoziția nr. 0862019
28.02.2019Dispoziția nr. 0872019
08.03.2019Dispoziția nr. 0882019
08.03.2019Dispoziția nr. 0892019
08.03.2019Dispoziția nr. 0902019
08.03.2019Dispoziția nr. 0912019
18.03.2019Dispoziția nr. 0922019
18.03.2019Dispoziția nr. 0932019
19.03.2019Dispoziția nr. 0942019
19.03.2019Dispoziția nr. 0952019
22.03.2019Dispoziția nr. 0962019
22.03.2019Dispoziția nr. 0972019
28.03.2019Dispoziția nr. 0982019
28.03.2019Dispoziția nr. 0992019
28.03.2019Dispoziția nr. 1002019
01.04.2019Dispoziția nr. 1012019
01.04.2019Dispoziția nr. 1022019
01.04.2019Dispoziția nr. 1032019
01.04.2019Dispoziția nr. 1042019
01.04.2019Dispoziția nr. 1052019
09.04.2019Dispoziția nr. 1062019
15.04.2019Dispoziția nr. 1072019
15.04.2019Dispoziția nr. 1082019
16.04.2019Dispoziția nr. 1092019
24.04.2019Dispoziția nr. 1102019
24.04.2019Dispoziția nr. 1112019
24.04.2019Dispoziția nr. 1122019
24.04.2019Dispoziția nr. 1132019
24.04.2019Dispoziția nr. 1142019
15.05.2019Dispoziția nr. 1152019
15.05.2019Dispoziția nr. 1162019
15.05.2019Dispoziția nr. 1172019
17.05.2019Dispoziția nr. 1182019
17.05.2019Dispoziția nr. 1192019
04.06.2019Dispoziția nr. 1202019
04.06.2019Dispoziția nr. 1212019
04.06.2019Dispoziția nr. 1222019
04.06.2019Dispoziția nr. 1232019
04.06.2019Dispoziția nr. 1242019
04.06.2019Dispoziția nr. 1252019
04.06.2019Dispoziția nr. 1262019
04.06.2019Dispoziția nr. 1272019
04.06.2019Dispoziția nr. 1282019
04.06.2019Dispoziția nr. 1292019
04.06.2019Dispoziția nr. 1312019
04.06.2019Dispoziția nr. 1322019
14.06.2019Dispoziția nr. 1332019
14.06.2019Dispoziția nr. 1342019
20.06.2019Dispoziția nr. 1352019
20.06.2019Dispoziția nr. 1362019
20.06.2019Dispoziția nr. 1372019
20.06.2019Dispoziția nr. 1382019
01.07.2019Dispoziția nr. 1392019
01.07.2019Dispoziția nr. 1402019
01.07.2019Dispoziția nr. 1412019
01.07.2019Dispoziția nr. 1422019
01.07.2019Dispoziția nr. 1432019
01.07.2019Dispoziția nr. 1442019
01.07.2019Dispoziția nr. 1452019
01.07.2019Dispoziția nr. 1462019
01.07.2019Dispoziția nr. 1482019
01.07.2019Dispoziția nr. 1492019
01.07.2019Dispoziția nr. 1502019
01.07.2019Dispoziția nr. 1512019
09.07.2019Dispoziția nr. 1522019
15.07.2019Dispoziția nr. 1532019
15.07.2019Dispoziția nr. 1542019
15.07.2019Dispoziția nr. 1552019
23.07.2019Dispoziția nr. 1562019
23.07.2019Dispoziția nr. 1572019
23.07.2019Dispoziția nr. 1582019
30.07.2019Dispoziția nr. 1592019
30.07.2019Dispoziția nr. 1602019
30.07.2019Dispoziția nr. 1612019
30.07.2019Dispoziția nr. 1622019
30.07.2019Dispoziția nr. 1632019
30.07.2019Dispoziția nr. 1642019
30.07.2019Dispoziția nr. 1652019
30.07.2019Dispoziția nr. 1672019
30.07.2019Dispoziția nr. 1682019
30.07.2019Dispoziția nr. 1692019
30.07.2019Dispoziția nr. 1702019
30.07.2019Dispoziția nr. 1712019
22.08.2019Dispoziția nr. 1722019
26.08.2019Dispoziția nr. 1732019
30.07.2019Dispoziția nr. 1732019
26.08.2019Dispoziția nr. 1742019
30.08.2019Dispoziția nr. 1752019
30.08.2019Dispoziția nr. 1762019
30.08.2019Dispoziția nr. 1772019
30.08.2019Dispoziția nr. 1782019
30.08.2019Dispoziția nr. 1792019
30.08.2019Dispoziția nr. 1802019
30.08.2019Dispoziția nr. 1812019
30.08.2019Dispoziția nr. 1822019
30.08.2019Dispoziția nr. 1832019
30.08.2019Dispoziția nr. 1842019
30.08.2019Dispoziția nr. 1852019
30.08.2019Dispoziția nr. 1862019
04.09.2019Dispoziția nr. 1872019
06.09.2019Dispoziția nr. 1882019
17.09.2019Dispoziția nr. 1892019
17.09.2019Dispoziția nr. 1902019
24.09.2019Dispoziția nr. 1912019
24.09.2019Dispoziția nr. 1922019
24.09.2019Dispoziția nr. 1932019
30.09.2019Dispoziția nr. 1942019
30.09.2019Dispoziția nr. 1952019
30.09.2019Dispoziția nr. 1962019
30.09.2019Dispoziția nr. 1972019
30.09.2019Dispoziția nr. 1982019
30.08.2019Dispoziția nr. 1992019
30.09.2019Dispoziția nr. 2002019
30.09.2019Dispoziția nr. 2012019
30.09.2019Dispoziția nr. 2022019
30.09.2019Dispoziția nr. 2032019
04.10.2019Dispoziția nr. 2042019
09.10.2019Dispoziția nr. 2052019
15.10.2019Dispoziția nr. 2062019
15.10.2019Dispoziția nr. 2072019
23.10.2019Dispoziția nr. 2082019
31.10.2019Dispoziția nr. 2092019
31.10.2019Dispoziția nr. 2102019
31.10.2019Dispoziția nr. 2112019
31.10.2019Dispoziția nr. 2122019
31.10.2019Dispoziția nr. 2132019
31.10.2019Dispoziția nr. 2142019
31.10.2019Dispoziția nr. 2152019
31.10.2019Dispoziția nr. 2162019
31.10.2019Dispoziția nr. 2172019
31.10.2019Dispoziția nr. 2182019
31.10.2019Dispoziția nr. 2192019
07.11.2019Dispoziția nr. 2202019
14.11.2019Dispoziția nr. 2212019
19.11.2019Dispoziția nr. 2222019
19.11.2019Dispoziția nr. 2232019
20.11.2019Dispoziția nr. 2242019
21.11.2019Dispoziția nr. 2252019
21.11.2019Dispoziția nr. 2262019
22.11.2019Dispoziția nr. 2272019
29.11.2019Dispoziția nr. 2282019
29.11.2019Dispoziția nr. 2292019
29.11.2019Dispoziția nr. 2302019
29.11.2019Dispoziția nr. 2312019
29.11.2019Dispoziția nr. 2322019
29.11.2019Dispoziția nr. 2332019
29.11.2019Dispoziția nr. 2342019
03.12.2019Dispoziția nr. 2352019
05.12.2019Dispoziția nr. 2362019
06.12.2019Dispoziția nr. 2372019
14.12.2019Dispoziția nr. 2382019
14.12.2019Dispoziția nr. 2392019
30.12.2019Dispoziția nr. 2402019
30.12.2019Dispoziția nr. 2412019
30.12.2019Dispoziția nr. 2422019
30.12.2019Dispoziția nr. 2432019
30.12.2019Dispoziția nr. 2442019
30.12.2019Dispoziția nr. 2452019
30.12.2019Dispoziția nr. 2462019
30.12.2019Dispoziția nr. 2472019
18.01.2018Dispoziția nr. 0012018
18.01.2018Dispoziția nr. 0022018
25.01.2018Dispoziția nr. 0032018
29.01.2018Dispoziția nr. 0042018
29.01.2018Dispoziția nr. 0052018
29.01.2018Dispoziția nr. 0062018
29.01.2018Dispoziția nr. 0072018
29.01.2018Dispoziția nr. 0082018
29.01.2018Dispoziția nr. 0092018
29.01.2018Dispoziția nr. 0102018
29.01.2018Dispoziția nr. 0112018
29.01.2018Dispoziția nr. 0122018
29.01.2018Dispoziția nr. 0132018
29.01.2018Dispoziția nr. 0142018
29.01.2018Dispoziția nr. 0152018
29.01.2018Dispoziția nr. 0162018
29.01.2018Dispoziția nr. 0172018
31.01.2018Dispoziția nr. 0182018
31.01.2018Dispoziția nr. 0192018
31.01.2018Dispoziția nr. 0202018
31.01.2018Dispoziția nr. 0212018
31.01.2018Dispoziția nr. 0222018
31.01.2018Dispoziția nr. 0232018
31.01.2018Dispoziția nr. 0242018
31.01.2018Dispoziția nr. 0252018
31.01.2018Dispoziția nr. 0262018
31.01.2018Dispoziția nr. 0272018
31.01.2018Dispoziția nr. 0282018
31.01.2018Dispoziția nr. 0292018
31.01.2018Dispoziția nr. 0302018
31.01.2018Dispoziția nr. 0312018
31.01.2018Dispoziția nr. 0322018
31.01.2018Dispoziția nr. 0332018
31.01.2018Dispoziția nr. 0342018
31.01.2018Dispoziția nr. 0352018
31.01.2018Dispoziția nr. 0362018
31.01.2018Dispoziția nr. 0372018
31.01.2018Dispoziția nr. 0382018
31.01.2018Dispoziția nr. 0392018
31.01.2018Dispoziția nr. 0402018
31.01.2018Dispoziția nr. 0412018
31.01.2018Dispoziția nr. 0422018
31.01.2018Dispoziția nr. 0432018
31.01.2018Dispoziția nr. 0442018
31.01.2018Dispoziția nr. 0452018
31.01.2018Dispoziția nr. 0462018
31.01.2018Dispoziția nr. 0472018
31.01.2018Dispoziția nr. 0482018
31.01.2018Dispoziția nr. 0492018
31.01.2018Dispoziția nr. 0502018
31.01.2018Dispoziția nr. 0512018
31.01.2018Dispoziția nr. 0522018
31.01.2018Dispoziția nr. 0532018
31.01.2018Dispoziția nr. 0542018
31.01.2018Dispoziția nr. 0552018
31.01.2018Dispoziția nr. 0562018
31.01.2018Dispoziția nr. 0572018
31.01.2018Dispoziția nr. 0582018
31.01.2018Dispoziția nr. 0592018
31.01.2018Dispoziția nr. 0602018
01.02.2018Dispoziția nr. 0612018
31.01.2018Dispoziția nr. 0622018
31.01.2018Dispoziția nr. 0632018
31.01.2018Dispoziția nr. 0642018
31.01.2018Dispoziția nr. 0652018
31.01.2018Dispoziția nr. 0662018
01.02.2018Dispoziția nr. 0672018
09.02.2018Dispoziția nr. 0682018
13.01.2018Dispoziția nr. 0692018
13.02.2018Dispoziția nr. 0702018
26.02.2018Dispoziția nr. 0712018
28.02.2018Dispoziția nr. 0722018
28.02.2018Dispoziția nr. 0732018
28.02.2018Dispoziția nr. 0742018
28.02.2018Dispoziția nr. 0752018
28.02.2018Dispoziția nr. 0762018
28.02.2018Dispoziția nr. 0772018
28.02.2018Dispoziția nr. 0782018
28.02.2018Dispoziția nr. 0792018
28.02.2018Dispoziția nr. 0802018
28.01.2018Dispoziția nr. 0812018
28.02.2018Dispoziția nr. 0822018
28.02.2018Dispoziția nr. 0832018
28.02.2018Dispoziția nr. 0842018
14.03.2018Dispoziția nr. 0852018
14.03.2018Dispoziția nr. 0862018
21.03.2018Dispoziția nr. 0872018
29.03.2018Dispoziția nr. 0882018
29.03.2018Dispoziția nr. 0892018
05.04.2018Dispoziția nr. 0902018
13.04.2018Dispoziția nr. 0912018
13.04.2018Dispoziția nr. 0922018
13.04.2018Dispoziția nr. 0932018
17.04.2018Dispoziția nr. 0942018
20.04.2018Dispoziția nr. 0952018
20.04.2018Dispoziția nr. 0962018
20.04.2018Dispoziția nr. 0972018
20.04.2018Dispoziția nr. 0982018
20.04.2018Dispoziția nr. 0992018
27.04.2018Dispoziția nr. 1002018
27.04.2018Dispoziția nr. 1012018
27.04.2018Dispoziția nr. 1022018
27.04.2018Dispoziția nr. 1032018
27.04.2018Dispoziția nr. 1042018
27.04.2018Dispoziția nr. 1052018
27.04.2018Dispoziția nr. 1062018
27.04.2018Dispoziția nr. 1072018
27.04.2018Dispoziția nr. 1082018
27.04.2018Dispoziția nr. 1092018
27.04.2018Dispoziția nr. 1102018
27.04.2018Dispoziția nr. 1112018
27.04.2018Dispoziția nr. 1122018
27.04.2018Dispoziția nr. 1132018
27.04.2018Dispoziția nr. 1142018
03.05.2018Dispoziția nr. 1152018
14.05.2018Dispoziția nr. 1162018
14.05.2018Dispoziția nr. 1172018
18.05.2018Dispoziția nr. 1182018
22.05.2018Dispoziția nr. 1192018
29.05.2018Dispoziția nr. 1202018
29.05.2018Dispoziția nr. 1212018
29.05.2018Dispoziția nr. 1222018
29.05.2018Dispoziția nr. 1232018
29.05.2018Dispoziția nr. 1242018
29.05.2018Dispoziția nr. 1252018
29.05.2018Dispoziția nr. 1272018
06.06.2018Dispoziția nr. 1282018
06.06.2018Dispoziția nr. 1292018
29.05.2018Dispoziția nr. 1292018
18.06.2018Dispoziția nr. 1302018
18.06.2018Dispoziția nr. 1312018
22.06.2018Dispoziția nr. 1322018
25.06.2018Dispoziția nr. 1332018
25.06.2018Dispoziția nr. 1342018
25.06.2018Dispoziția nr. 1352018
25.06.2018Dispoziția nr. 1362018
25.06.2018Dispoziția nr. 1372018
25.06.2018Dispoziția nr. 1382018
25.06.2018Dispoziția nr. 1392018
25.06.2018Dispoziția nr. 1402018
25.06.2018Dispoziția nr. 1412018
29.06.2018Dispoziția nr. 1422018
29.06.2018Dispoziția nr. 1432018
29.06.2018Dispoziția nr. 1442018
29.06.2018Dispoziția nr. 1452018
29.06.2018Dispoziția nr. 1462018
29.06.2018Dispoziția nr. 1472018
29.06.2018Dispoziția nr. 1482018
29.06.2018Dispoziția nr. 1492018
29.06.2018Dispoziția nr. 1502018
29.06.2018Dispoziția nr. 1512018
29.06.2018Dispoziția nr. 1522018
29.06.2018Dispoziția nr. 1532018
29.06.2018Dispoziția nr. 1542018
29.06.2018Dispoziția nr. 1552018
16.07.2018Dispoziția nr. 1562018
16.07.2018Dispoziția nr. 1572018
23.07.2018Dispoziția nr. 1582018
31.07.2018Dispoziția nr. 1592018
31.07.2018Dispoziția nr. 1602018
31.07.2018Dispoziția nr. 1612018
31.07.2018Dispoziția nr. 1622018
31.07.2018Dispoziția nr. 1632018
31.07.2018Dispoziția nr. 1642018
31.07.2018Dispoziția nr. 1652018
31.07.2018Dispoziția nr. 1662018
31.07.2018Dispoziția nr. 1672018
31.07.2018Dispoziția nr. 1682018
31.07.2018Dispoziția nr. 1692018
31.07.2018Dispoziția nr. 1702018
31.07.2018Dispoziția nr. 1712018
31.07.2018Dispoziția nr. 1722018
31.07.2018Dispoziția nr. 1732018
06.08.2018Dispoziția nr. 1742018
13.08.2018Dispoziția nr. 1752018
29.08.2018Dispoziția nr. 1772018
29.08.2018Dispoziția nr. 1782018
29.08.2018Dispoziția nr. 1792018
29.08.2018Dispoziția nr. 1802018
29.08.2018Dispoziția nr. 1812018
29.08.2018Dispoziția nr. 1822018
31.08.2018Dispoziția nr. 1832018
31.08.2018Dispoziția nr. 1842018
28.09.2018Dispoziția nr. 1862018
28.09.2018Dispoziția nr. 1872018
28.09.2018Dispoziția nr. 1882018
28.09.2018Dispoziția nr. 1892018
28.09.2018Dispoziția nr. 1902018
28.09.2018Dispoziția nr. 1912018
28.09.2018Dispoziția nr. 1922018
28.09.2018Dispoziția nr. 1932018
28.09.2018Dispoziția nr. 1942018
28.09.2018Dispoziția nr. 1952018
12.10.2018Dispoziția nr. 1962018
15.10.2018Dispoziția nr. 1972018
22.10.2018Dispoziția nr. 1982018
30.10.2018Dispoziția nr. 1992018
30.10.2018Dispoziția nr. 2002018
30.10.2018Dispoziția nr. 2012018
30.10.2018Dispoziția nr. 2022018
30.10.2018Dispoziția nr. 2032018
30.10.2018Dispoziția nr. 2042018
30.10.2018Dispoziția nr. 2052018
30.10.2018Dispoziția nr. 2062018
30.10.2018Dispoziția nr. 2072018
31.10.2018Dispoziția nr. 2082018
31.10.2018Dispoziția nr. 2092018
12.11.2018Dispoziția nr. 2102018
12.11.2018Dispoziția nr. 2112018
12.11.2018Dispoziția nr. 2122018
12.11.2018Dispoziția nr. 2132018
12.11.2018Dispoziția nr. 2142018
20.11.2018Dispoziția nr. 2152018
20.11.2018Dispoziția nr. 2162018
26.11.2018Dispoziția nr. 2172018
26.11.2018Dispoziția nr. 2182018
27.11.2018Dispoziția nr. 2192018
27.11.2018Dispoziția nr. 2202018
27.11.2018Dispoziția nr. 2212018
27.11.2018Dispoziția nr. 2222018
27.11.2018Dispoziția nr. 2232018
27.11.2018Dispoziția nr. 2242018
27.11.2018Dispoziția nr. 2252018
27.11.2018Dispoziția nr. 2262018
27.11.2018Dispoziția nr. 2272018
27.11.2018Dispoziția nr. 2282018
03.12.2018Dispoziția nr. 2292018
03.12.2018Dispoziția nr. 2302018
05.12.2018Dispoziția nr. 2312018
13.12.2018Dispoziția nr. 2322018
17.12.2018Dispoziția nr. 2332018
17.12.2018Dispoziția nr. 2342018
28.12.2018Dispoziția nr. 2352018
28.12.2018Dispoziția nr. 2362018
28.12.2018Dispoziția nr. 2372018
28.12.2018Dispoziția nr. 2382018
28.12.2018Dispoziția nr. 2392018
28.12.2018Dispoziția nr. 2402018
28.12.2018Dispoziția nr. 2412018
28.12.2018Dispoziția nr. 2422018
28.12.2018Dispoziția nr. 2432018
28.12.2018Dispoziția nr. 2442018
28.12.2018Dispoziția nr. 2452018
28.12.2018Dispoziția nr. 2462018
28.12.2018Dispoziția nr. 2472018
28.12.2018Dispoziția nr. 2482018
12.01.2017Dispoziția nr. 0012017
20.01.2017Dispoziția nr. 0042017
09.02.2017Dispoziția nr. 0482017
13.02.2017Dispoziția nr. 0492017
20.02.2017Dispoziția nr. 0512017
01.03.2017Dispoziția nr. 0892017
17.03.2017Dispoziția nr. 0902017
09.05.2017Dispoziția nr. 1252017
09.05.2017Dispoziția nr. 1262017
12.05.2017Dispoziția nr. 1262017
28.11.2017Dispoziția nr. 1302017
30.05.2017Dispoziția nr. 1412017
30.05.2017Dispoziția nr. 1422017
30.05.2017Dispoziția nr. 1432017
13.06.2017Dispoziția nr. 1442017
13.06.2017Dispoziția nr. 1452017
13.06.2017Dispoziția nr. 1462017
19.06.2017Dispoziția nr. 1472017
19.06.2017Dispoziția nr. 1482017
19.06.2017Dispoziția nr. 1492017
19.06.2017Dispoziția nr. 1502017
19.06.2017Dispoziția nr. 1512017
19.06.2017Dispoziția nr. 1522017
26.06.2017Dispoziția nr. 1532017
26.06.2017Dispoziția nr. 1542017
11.07.2017Dispoziția nr. 1642017
20.07.2017Dispoziția nr. 1652017
20.07.2017Dispoziția nr. 1662017
31.07.2017Dispoziția nr. 1702017
31.07.2017Dispoziția nr. 1712017
31.07.2017Dispoziția nr. 1722017
31.07.2017Dispoziția nr. 1732017
31.07.2017Dispoziția nr. 1742017
31.07.2017Dispoziția nr. 1752017
31.07.2017Dispoziția nr. 1762017
31.07.2017Dispoziția nr. 1772017
31.07.2017Dispoziția nr. 1782017
31.07.2017Dispoziția nr. 1792017
31.07.2017Dispoziția nr. 1802017
31.07.2017Dispoziția nr. 1812017
31.07.2017Dispoziția nr. 1822017
31.07.2017Dispoziția nr. 1832017
31.07.2017Dispoziția nr. 1842017
31.07.2017Dispoziția nr. 1852017
31.07.2017Dispoziția nr. 1862017
31.07.2017Dispoziția nr. 1872017
31.07.2017Dispoziția nr. 1882017
31.07.2017Dispoziția nr. 1892017
31.07.2017Dispoziția nr. 1902017
31.07.2017Dispoziția nr. 1912017
31.07.2017Dispoziția nr. 1922017
31.07.2017Dispoziția nr. 1932017
28.02.2017Dispoziția nr. 1942017
28.02.2017Dispoziția nr. 1952017
31.07.2017Dispoziția nr. 1962017
31.07.2017Dispoziția nr. 1972017
31.07.2017Dispoziția nr. 1982017
31.01.2017Dispoziția nr. 1992017
31.07.2017Dispoziția nr. 2002017
31.07.2017Dispoziția nr. 2012017
31.07.2017Dispoziția nr. 2022017
31.07.2017Dispoziția nr. 2032017
31.07.2017Dispoziția nr. 2042017
31.07.2017Dispoziția nr. 2052017
31.07.2017Dispoziția nr. 2062017
31.07.2017Dispoziția nr. 2072017
31.07.2017Dispoziția nr. 2082017
31.07.2017Dispoziția nr. 2092017
31.07.2017Dispoziția nr. 2102017
31.07.2017Dispoziția nr. 2112017
31.07.2017Dispoziția nr. 2122017
18.08.2017Dispoziția nr. 2132017
18.08.2017Dispoziția nr. 2142017
18.08.2017Dispoziția nr. 2152017
18.08.2017Dispoziția nr. 2162017
23.08.2017Dispoziția nr. 2172017
21.08.2017Dispoziția nr. 2182017
06.09.2017Dispoziția nr. 2382017
07.09.2017Dispoziția nr. 2392017
13.09.2017Dispoziția nr. 2402017
28.09.2017Dispoziția nr. 2412017
28.09.2017Dispoziția nr. 2482017
28.09.2017Dispoziția nr. 2492017
02.10.2017Dispoziția nr. 2502017
12.10.2017Dispoziția nr. 2512017
13.10.2017Dispoziția nr. 2522017
24.10.2017Dispoziția nr. 2532017
24.10.2017Dispoziția nr. 2542017
24.10.2017Dispoziția nr. 2552017
31.10.2017Dispoziția nr. 2672017
31.10.2017Dispoziția nr. 2682017
06.11.2017Dispoziția nr. 2692017
07.11.2017Dispoziția nr. 2702017
13.11.2017Dispoziția nr. 2712017
13.11.2017Dispoziția nr. 2722017
15.11.2017Dispoziția nr. 2732017
17.11.2017Dispoziția nr. 2742017
20.11.2017Dispoziția nr. 2752017
21.11.2017Dispoziția nr. 2762017
22.11.2017Dispoziția nr. 2772017
22.11.2017Dispoziția nr. 2782017
07.12.2017Dispoziția nr. 2852017
11.01.2016Dispoziția nr. 0012016
18.01.2016Dispoziția nr. 0042016
04.05.2016Dispoziția nr. 0722016
21.06.2016Dispoziția nr. 0952016
14.07.2016Dispoziția nr. 1162016
11.08.2016Dispoziția nr. 1332016
19.08.2016Dispoziția nr. 1342016
31.08.2016Dispoziția nr. 1502016
27.09.2016Dispoziția nr. 1552016
11.10.2016Dispoziția nr. 1682016
11.10.2016Dispoziția nr. 1692016
11.10.2016Dispoziția nr. 1702016
11.10.2016Dispoziția nr. 1712016
12.10.2016Dispoziția nr. 1742016