Hotărâri privind aprobarea taxelor și impozitelor locale

H.C.L. nr. 42 din 28 noiembrie 2019