Hotărâri

REGISTRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAMĂR

Data AdăugăriiTitlul Hotărârii de Consiliu LocalAnulDescărcare
28.01.2021Hotărârea nr 001 Aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020.2021
28.01.2021Hotărârea nr 002 Însușirea Dispoziției nr. 1 din 5 ianuarie privind acoperirea definitivă din excedentu bugetului local al comunei Camăr a deficitului secțiunii de dezvoltare și a secțiunii de funcționare pe anul 20202021
28.01.2021Hotărârea nr 003 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 20212021
28.01.2021Hotărârea nr 004 Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Camăr, județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a performațelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Camăr, județeul Sălaj2021
28.01.2021Hotărârea nr 005 Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local2021
16.02.2021Hotărârea nr 006 Aprobarea modificării HCL nr. 36 din 18.11.2020 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale și a altor taxe locale pentru anul 2021, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public si privat al comunei2021
16.02.2021Hotărârea nr 007 Aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public si privat al comunei Camar pentru anul 20202021
16.02.2021Hotărârea nr 008 Trecerea in domeniul public al Comuneu Camar si delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa/canalizare către Compania de Apa Somes S.A. Cluj2021
16.02.2021Hotărârea nr 009 Aprobarea stablirii taxei de închiriere la clădirea popicăriei aflată în domeniul public al comunei Camar2021
16.02.2021Hotărârea nr 010 Solicitarea trecerii suprafeței de 16 mp de teren din domeniul public al Județului Sălaj în domeniul public al comunei Camăr, teren situat în afara părții carosabile a DJ109p:DNH2021
24.03.2021Hotărârea nr 011 Constituirea grupului de lucru la nivelul comunei Camar pentru identificarea asezarilor informale evaluarii situației acestora si stabilirii masurilor necesare2021
24.03.2021Hotărârea nr 012 Privind actualizarea listei bunurilor ce aparțin domeiului public si privat al comunei Camar2021
24.03.2021Hotărârea nr 013 Dezlipirea imobilului inscris in CF nr 503932021
24.03.2021Hotărârea nr 014 Dezlipirea imobilului inscris in CF nr 503602021
24.03.2021Hotărârea nr 015 Aprobarea Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa/canalizare catre Compania de Apa Somes SA Cluj2021
22.04.2021Hotărârea nr 016 Aprobarea bugetului local al comunei Camăr pe anul 20212021
22.04.2021Hotărârea nr 017 Aprobarea Prograului anual de achiziții publice al comunei Camăr pe anul 20212021
22.04.2021Hotărârea nr 018 Privind mandatarea primarului Comunei Camăr în A.G.A. ADI ECODES privind majorarea tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr. 777/25.09.2018 prin ajustare si modificare structurala2021
22.04.2021Hotărârea nr 019 Indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2022 2021
22.04.2021Hotărârea nr 020 Aprobarea modificarii HCL nr. 36 din 18.11.2020 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe locale pentru anul 20212021
22.04.2021Hotărârea nr 021 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Camar, judetul Salaj, pe perioada 2021-20272021
22.04.2021Hotărârea nr 022 Aprobarea organizarii pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Camar, judetul Salaj2021
22.04.2021Hotărârea nr 023 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Modernizare infrastructura rutiera in comuna Camar, judetul Salaj2021
22.04.2021Hotărârea nr 024 Dezlipirea imobilului inscris in CF nr 5036692021
22.04.2021Hotărârea nr 025 Dezlipirea imobilului inscris in CF nr 503622021
22.04.2021Hotărârea nr 026 Dezlipirea imobilului inscris in CF nr 506352021
22.04.2021Hotărârea nr 027 Alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local pentru trei luni2021
27.05.2021Hotărârea nr 028 Aprobarea Regulametului privind acordarea unor forme de sprijin finaciar de la bugetul local2021
27.05.2021Hotărârea nr 029 Însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Camăr2021
29.06.2021Hotărârea nr 030 Aprobarea Statutului comunei Camăr2021
29.06.2021Hotărârea nr 031 Aderarea Comunei Camăr la Asociația de Dezvoltare Itercomunitară ITI IER-BARCĂU2021
29.06.2021Hotărârea nr 032 Completarea HCL nr. 17/22.04.20212021
29.06.2021Hotărârea nr 033 Aprobarea încheierii unui contract de cosultanță juridică 2021
29.06.2021Hotărârea nr 034 Modificarea valorii drumului comunal DC 101 Camăr-Balc în inventaru domeniului public al comunei Camăr2021
29.06.2021Hotărârea nr 035 Majorarea valorii liniei bugetare 4.5 Dotări pentru obiectivul de investitie INFIINȚARE GRĂDINIȚĂ ÎN LOCALITATEA CAMĂR, JUDEȚUL SĂLAJ2021
29.06.2021Hotărârea nr 036 Includerea în domeniul public a suprafeței de 0.88 ha situat în parcela FEKETE DOMB2021
15.07.2021Hotărârea nr 037 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Camăr pe anul 20212021
15.07.2021Hotărârea nr 038 Alipirea imobilului înscris în CF nr.5069 2021
15.07.2021Hotărârea nr 039 Alegerea președintelui de ședință a Consiliul Local pentru trei luni2021
15.12.2020Hotărârea nr 0382020
15.12.2020Hotărârea nr 0392020
15.12.2020Hotărârea nr 0402020
15.12.2020Hotărârea nr 0412020
15.12.2020Hotărârea nr 0422020
15.12.2020Hotărârea nr 0432020
15.12.2020Hotărârea nr 0442020
15.12.2020Hotărârea nr 0452020
15.12.2020Hotărârea nr 0462020
16.04.2020Hotărârea nr 0112020
16.04.2020Hotărârea nr 0122020
16.04.2020Hotărârea nr 0132020
16.04.2020Hotărârea nr 0142020
16.04.2020Hotărârea nr 0152020
16.04.2020Hotărârea nr 0162020
16.04.2020Hotărârea nr 0172020
18.02.2020Hotărârea nr 0082020
18.02.2020Hotărârea nr 0092020
18.02.2020Hotărârea nr 0102020
18.11.2020Hotărârea nr 0322020
18.11.2020Hotărârea nr 0332020
18.11.2020Hotărârea nr 0342020
18.11.2020Hotărârea nr 0352020
18.11.2020Hotărârea nr 0362020
18.11.2020Hotărârea nr 0372020
22.12.2020Hotărârea nr 0472020
22.12.2020Hotărârea nr 0482020
24.09.2020Hotărârea nr 0312020
28.05.2020Hotărârea nr 0182020
28.05.2020Hotărârea nr 0192020
28.05.2020Hotărârea nr 0202020
30.01.2020Hotărârea nr 0012020
30.01.2020Hotărârea nr 0022020
30.01.2020Hotărârea nr 0032020
30.01.2020Hotărârea nr 0042020
30.01.2020Hotărârea nr 0052020
30.01.2020Hotărârea nr 0072020
30.07.2020Hotărârea nr 0212020
30.07.2020Hotărârea nr 0222020
30.07.2020Hotărârea nr 0232020
30.07.2020Hotărârea nr 0242020
30.07.2020Hotărârea nr 0252020
30.07.2020Hotărârea nr 0262020
31.08.2020Hotărârea nr 0272020
31.08.2020Hotărârea nr 0282020
31.08.2020Hotărârea nr 0292020
31.08.2020Hotărârea nr 0302020
11.12.2019Hotărârea nr 0432019
11.12.2019Hotărârea nr 0442019
11.12.2019Hotărârea nr 0452019
11.12.2019Hotărârea nr 0462019
14.11.2019Hotărârea nr 0382019
14.11.2019Hotărârea nr 0392019
14.11.2019Hotărârea nr 0402019
22.10.2019Hotărârea nr 0332019
22.10.2019Hotărârea nr 0342019
22.10.2019Hotărârea nr 0352019
22.10.2019Hotărârea nr 0362019
22.10.2019Hotărârea nr 0372019
24.04.2019Hotărârea nr 0202019
24.04.2019Hotărârea nr 0212019
24.04.2019Hotărârea nr 0222019
24.04.2019Hotărârea nr 0232019
28.03.2019Hotărârea nr 0092019
28.03.2019Hotărârea nr 0102019
28.03.2019Hotărârea nr 0122019
28.03.2019Hotărârea nr 0132019
28.03.2019Hotărârea nr 0142019
28.03.2019Hotărârea nr 0152019
28.03.2019Hotărârea nr 0162019
28.03.2019Hotărârea nr 0172019
28.03.2019Hotărârea nr 0182019
28.06.2019Hotărârea nr 0242019
28.06.2019Hotărârea nr 0252019
28.06.2019Hotărârea nr 0262019
28.06.2019Hotărârea nr 0272019
28.06.2019Hotărârea nr 0282019
28.06.2019Hotărârea nr 0292019
28.11.2019Hotărârea nr 0412019
28.11.2019Hotărârea nr 0422019
29.08.2019Hotărârea nr 0302019
29.08.2019Hotărârea nr 0312019
29.08.2019Hotărârea nr 0322019
30.01.2019Hotărârea nr 0062019
31.01.2019Hotărârea nr 0012019
31.01.2019Hotărârea nr 0022019
31.01.2019Hotărârea nr 0032019
31.01.2019Hotărârea nr 0042019
31.01.2019Hotărârea nr 0052019
31.01.2019Hotărârea nr 0062019
31.01.2019Hotărârea nr 0072019
31.01.2019Hotărârea nr 0082019
03.08.2018Hotărârea nr 0272018
16.02.2018Hotărârea nr 0062018
16.02.2018Hotărârea nr 0072018
23.08.2018Hotărârea nr 0282018
27.04.2018Hotărârea nr 0142018
27.04.2018Hotărârea nr 0152018
27.04.2018Hotărârea nr 0162018
27.04.2018Hotărârea nr 0172018
27.04.2018Hotărârea nr 0182018
29.03.2018Hotărârea nr 0082018
29.03.2018Hotărârea nr 0092018
29.03.2018Hotărârea nr 0102018
29.03.2018Hotărârea nr 0112018
29.03.2018Hotărârea nr 0122018
29.03.2018Hotărârea nr 0132018
29.06.2018Hotărârea nr 0202018
29.06.2018Hotărârea nr 0212018
29.06.2018Hotărârea nr 0222018
29.06.2018Hotărârea nr 0232018
30.05.2018Hotărârea nr 0192018
31.01.2018Hotărârea nr 0012018
31.01.2018Hotărârea nr 0022018
31.01.2018Hotărârea nr 0032018
31.01.2018Hotărârea nr 0042018
31.01.2018Hotărârea nr 0052018
31.07.2018Hotărârea nr 0242018
31.07.2018Hotărârea nr 0252018
31.07.2018Hotărârea nr 0262018
03.03.2017Hotărârea nr 0142017
08.11.2017Hotărârea nr 0372017
10.02.2017Hotărârea nr 0082017
10.02.2017Hotărârea nr 0092017
10.02.2017Hotărârea nr 0102017
10.02.2017Hotărârea nr 0112017
10.02.2017Hotărârea nr 0122017
10.02.2017Hotărârea nr 0132017
11.09.2017Hotărârea nr 0332017
16.05.2017Hotărârea nr 0192017
16.05.2017Hotărârea nr 0212017
17.11.2017Hotărârea nr 0382017
17.11.2017Hotărârea nr 0392017
26.06.2017Hotărârea nr 0222017
26.06.2017Hotărârea nr 0232017
26.06.2017Hotărârea nr 0242017
28.07.2017Hotărârea nr 0252017
28.07.2017Hotărârea nr 0262017
28.07.2017Hotărârea nr 0272017
29.08.2017Hotărârea nr 0282017
29.08.2017Hotărârea nr 0292017
29.08.2017Hotărârea nr 0302017
29.08.2017Hotărârea nr 0312017
29.08.2017Hotărârea nr 0322017
29.11.2017Hotărârea nr 0402017
29.11.2017Hotărârea nr 0412017
30.01.2017Hotărârea nr 0012017
30.01.2017Hotărârea nr 0032017
30.01.2017Hotărârea nr 0042017
30.01.2017Hotărârea nr 0052017
30.01.2017Hotărârea nr 0062017
30.01.2017Hotărârea nr 0072017
31.10.2017Hotărârea nr 0342017
31.10.2017Hotărârea nr 0352017
31.10.2017Hotărârea nr 0362017
29.01.2016Hotărârea nr 0012016
29.01.2016Hotărârea nr 0022016
29.01.2016Hotărârea nr 0032016
29.01.2016Hotărârea nr 0042016
06.11.2015Hotărârea nr 0712015
10.02.2015Hotărârea nr 0102015
10.02.2015Hotărârea nr 0112015
24.04.2015Hotărârea nr 0252015