Skip to content

Tisztelt látogatóink!

Kémer község közel 700 éves történelme, az a tény, hogy őseink megvetették lábukat itt, ezen a völgyekkel-dombokkal tarkított csodálatos tájon, arra jogosít fel bennünket, hogy újból és újból jelét adjuk létünknek, keressük múltunkat és őrizzük meg, gazdagítsuk mindazt, ami szép, ami megmentésre érdemes. A sok száz esztendő a bizonyíték, hogy a közösség össze tudott fogni, gyarapodni és fejlődni tudott, nem törték meg átkos rendszerek, üldözések, hitviták, hanem a zártság, az elszigeteltség átkait sikerült legyőzni, a sárból, a földhözragadottságból sikerül lassan kievickélni…

Azok, akik ismernek bennünket, Kémerieket, szülőfalujukhoz ragaszkodó, szegénységükben is büszke, de nem hivalkodó emberekként könyvelnek el. Hozzátenném, hogy közel 20 éve érzem, hogy nem csak egyenként érvényes reánk ez a jelző. Falunk lakosai közösséget alkotnak immár, akik hozzájárulnak és tesznek a közös érdekek és célok elérése érdekében.

Kiépült a falu utcahálózata, megtörtént a nyitás a szomszéd településekkel összekötő utak megépítésével, ivóvíz és szennyvízcsatornarendszer hálózza be a községet, szélessávú internet és kábeltévé hozzáférés van a településen, iskoláink, templomaink, a kultúrotthon megújultak, felszerelt turisztikai információs iroda, teleház, könyvtár várja a kulturált szórakozást kedvelőket, szép orvosi rendelő és gyógyszertár, megannyi jelei annak, hogy itt érdemes élni, letelepedni, jövőt tervezni.

Helyi önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a fejlődés ne álljon meg. Rövídesen reméljük sikerül leaszfaltozni még aszfaltozatlan utcáinkat, új összekötő utat építeni Bihar megye irányába, új óvodát építeni, még több zöldövezetet, játszóteret, környezetbarát megoldásokat keresni, hogy településünket még otthonosabbá tegyük. Szerencsére vannak új vállalkozók, akik nem csak a mezőgazdaság terén hoztak számos újítást, hanem olyan szolgáltatásokat is beindítottak, melyekre szükség van a településen. Természetesen önkormányzatunk támogatja a vállalkozó kedvűeket, a munkahelyteremtést, ezáltal is elősegítve a szülőföldön való megmaradást. A szociális gondok megoldása szintén nagy fontosságú számunkra.

Itthon maradtak és elszármazottak, testvértelepülésen élők vagy csak velünk ismerkedni kívánók számára legyen ez a néhány gondolat meghívó. Hív jönni, visszajönni Kémerre, ösztönöz mindenkit arra, hogy minél több értéket fedezzünk fel, hasznosítsuk a hely kínálta lehetőségeket, éljünk a házigazdák vendégszeretetével és töltődjünk fel jövőtervező, jövőépítő hittel, bátorsággal.

Szabó Levente-György

Kémer Község Polgármester