Sari la conținut

Impozite și taxe

 

Lg. 189/1998; Lg. 213/1998, HG.1031/1991; Lg. 82/1991, HG. 704/1993, OG. 61/2001; Ordinul MF 324/1984 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordin MF 460/2000;

 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal
  IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN
  Art. 463
  (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care prezentul titlu prevede altfel.
  (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală  a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, în condițiile similare impozitului pe teren.
  Conform art. 464 impozitul și taxa pe teren se datorează inclusiv pentru terenul aferent unei clădiri, pentru suprafața de teren care este acoperită de o clădire, acesta nefiind scutit de la plată.

HCL_025_27042023 privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor valorilor impozabile 2023

stabilirea impozitului si a taxelor 2018

Tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2019

HCL 22/24.04.2019 privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile

HCL 17/16.04.2020 privind indexarea cu rata infației a nivelurilor valorilor impozabile

H.C.L. nr. 5 din 31 ianuarie privind Modificarea HCL nr. 66