Proiecte în derulare

1. Modernizare prin asfaltare DC 101 Camăr-Balc şi pod peste Valea Camărului, în localitatea Camăr, judeţul Sălaj, km. 0+000-3+800 (PNDL)

2. Înfiinţare grădiniţă în localiate Camăr, judeţul Sălaj (PNDL)

3. Dotare popicărie în localitatea Camăr, județul Sălaj (FEADR)