Starea civilă

CODUL CIVIL CARTEA II: Despre familie*)

*) Dispozițiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărții a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.

TITLUL II: Căsătoria

CAPITOLUL II: Încheierea căsătoriei

SECŢIUNEA 2: Formalitățile pentru încheierea căsătoriei

Art. 283: Publicitatea declarației de căsătorie

(1) În aceeași zi cu primirea declarației de căsătorie, ofițerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afișarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soț îşi are domiciliul sau reședința.

(2) Extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării.

(3) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

(4) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3).

 

PUBLICAȚII DE CĂSĂTORIE

GAL FERENC și KOCSIS ERICA
OLAH ISTVAN și SEPSI NOEMI TIMEA
ORBAN ZSOLT-CSABA și SZEKRENYES SABINA-MELINDA
BODA TAMÁS și OLAH ENIKŐ
KABAI CSABA și NAGY ELIZ
PAP OTNIEL și DUME NAOMI
SZABÓ RÓBERT BARNA și SZŐCS INGRID KITTY
ÚJVÁROSI ATTILA și LUCZA ENIKŐ KLEMENTINA
VARGA TIMOTEI CSRISTIAN și BUDAI ENIKŐ HAJNAL
ZSISKU MÁRK și PAP KRISZTINA
TULBURE MIRCEA și MOISE ROMINA
BANCIU ALIN și BUDAI MELINDA HELENA

FORMULARE
CERERE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINŢEI NECESARE REÎNTREGIRII FAMILIEI

cerere pentru eliberarea certificatului de deces

cerere pentru eliberarea llivretului de familie

Înregistrarea căsătoriei

Înregistrarea decesului

Înregistrarea nașterii