Sari la conținut

Transparență decizională

Transparența decizională în administrația publică este reglementată de Legea nr. 52/2003

 

Principiile care stau la baza aceste legi sunt următoarele: a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli: 1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii; 2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.