Sari la conținut

Urbanism

  • Birou urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic, investiții
  • Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat

Principalele atribuții

  • urmărirea și decontarea lucrărilor de reparații și intervenții
  • întocmirea documentației și organizarea selecțiilor de oferte și a licitațiilor pentru achiziții publice
  • întocmirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire și disciplina în construcții
  • întocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate
  • urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protejarea mediului ambiant
  • luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcțiilor executate fără autorizație

FORMULARE

Cerere emitere certificat de urbanism

Cerere Prelungirea certificatului-urbanism

PUG COMUNA CAMĂR: https://www.cjsj.ro/index.php/pug